SMART-board

Vi utför installation av smartboard i olika storlekar. Detta är en interaktiv tavla som man kan skriva rita och sudda ut det man skrivit på. Vidare fungerar tavlan som pekskärm.

Projektorn visar en bild. På bilden på skärmen kan anteckningar mm göras. Bilden med anteckningar sparas sedan och kan ex mailas till mötesdeltagarna i pdf-format. Kopplas Boxermottagare till projektorn kan anläggningen användas för storbilds TV.