Välkommen till Svagströmsmontage AB, SMIMAB

Vi finns i moderna lokaler med kontor och lager i centrala Göteborg och två lokalkontor med mindre lager i andra stadsdelar, har ett antal servicebilar samt viktigast av allt, cirka 25 kompetenta medarbetare.

Våra kompetensområden


Vi arbetar med allt inom området Teletekniska anläggningar från identifiering av kunds behov, konstruktion, installation, idriftsättning samt utbildning och avstämning med kund, och därefter service på utförda anläggningar med nöjd kund som mål.
Exempel på teletekniska anläggningar är:
Vår ambition är att ha spetskompetens i varje teknik vi verkar inom. Detta uppnås genom lyhördhet för nya lösningar samt ständig erfarenhetsåterföring och vidareutbildning.

Vår ledstjärna är nöjda kunder, nöjda medarbetare, nöjda ägare.