Affärsidé

Svagströmsmontage AB, SMIMAB är specialiserade på teletekniska anläggningar.
Med teletekniska anläggningar avser vi bland annat data, tele, larm, antenn, bildpresentation, signal mm.
Vår affärsidé är att vara fabrikatsoberoende och kunna erbjuda teletekniska anläggningar till de pris-/prestandamässigt bästa lösningarna i varje enskilt fall.

• Vi arbetar med långsiktiga kundrelationer.

• Vi skall hålla en hög utbildningsnivå inom de områden vi är verksamma inom.

• Vi skall ligga i främsta ledet vad gäller nya produkter, tekniska lösningar mm.

• Vi skall erbjuda såväl installation som försäljning av teletekniska anläggningar.