Historia

1969 startades Svagströmsmontage AB, SMIMAB av Stellan Hagen och Ulf Jansson som tidigare arbetat på Televerket (Telia) och LM Ericsson (Ericsson).

1987 hade Ulf slutat. Kent Nordin gick in som delägare tillsammans med Stellan. Då var vi 7 anställda.

1996 gick Stellan i pension. Kent drev företaget vidare som ensam ägare. Vi var då 11 anställda.

2004 certifierades Smimab för miljö enligt ISO 14001.

2005 gick Håkan Kronander och Fredrik Andreasson in som delägare tillsammans med Kent. Håkan och Fredrik hade då varit anställda i mer än 10 år hos oss. Då var vi 19 anställda.

2008 certifierades Smimab för kvalitet enligt ISO 9001. På hösten 2008 flyttade vi till nya lokaler på Doktor Westrings Gata 1 i centrala Göteborg. Från tidigare små, ej rationella lokaler kom vi nu till moderna ljusa lokaler i friliggande fastighet med kontor, lager omklädningsrum och övriga personalutrymmen.

2010 certifieras Smimab för arbetsmiljö enligt OHSAS 18001. Vi är nu ca 25 anställda.

2015 certifieras Smimab för Larmklass 2.