Larm-säkerhet

Svagströmsmontage AB, SMIMAB levererar, installerar och servar en mängd olika typer av larmanläggningar.

Anläggningarna skiftar i karaktär och därmed krav som ställs. Det kan vara anläggningar för personskydd, patientskydd, egendomsskydd, inbrottsskydd, passerkontroll, försåtskydd, tekniska skydd av teknisk utrustning, komfortskydd, skydd för forskning, frysrum mm.

En gemensam nämnare för alla larmanläggningar är att de alltid måste fungera vid larm och inte larma falskt. Vid upprepat falsklarm trappas personers vaksamhet av så att man kanske inte tar det på allvar om larmet är skarpt nästa gång.