Inbrottslarm

Svagströmsmontage AB, SMIMAB utför inbrottslarm inom alla typer av miljöer. Det kan vara allt från mindre installationer på kontor etc till större anläggningar integrerade med passerkontroll, kameror för övervakning och bildlagring mm.
Svagströmsmontage AB, SMIMAB är en certifierad anläggarfirma enligt SSF 1015.

Detta är ett branchkrav för att projektera, installera, driftsätta, underhålla, konsultera och förvara kunders anläggningsdokumentation.

Reglerna innehåller krav att inbrottslarmanläggning skall installeras av certifierad anläggarfirma som är godkänd av Försäkringsförbundet och att all materiel i anläggningen skall vara intygad av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC).