Kodlås

Svagströmsmontage AB, SMIMAB utför kodlåsanläggningar. Det kan vara enstaka dörrar som förses med kodlås och elektriskt lås för att minska nyckelhantering eller kodlås i kombination med porttelefonanläggning.

Kodlås i kombination med porttelefon installeras på de flesta flerfamiljshus i landet så att brevbärare, tidningsbud med fler inte skall behöva bära med sig stora nyckelknippor. I flerfamiljshus installeras ofta kodlås/kortläsarsystem för ex tvättstugebokning.