Bråklarm, lokalt överfallslarm

Svagströmsmontage AB, SMIMAB utför bråklarm och lokalt överfallslarm i alla inomhusmiljöer. Ofta är det sjukvårdlokaler med psykiatrisk vård men även annan typ av verksamhet där hot kan förekomma. Anläggningarna kan var trådlösa med bärbara larmsändare eller trådbundna med larmknappar. Olika typer av positioneringssystem och larmpresentation väljs efter lokalernas utformning.

Gemensamt för alla typer av överfallslarmanläggningar är att mycket snabba åtgärder måste sättas in när en person aktiverat överfallslarmet. Detta ställer mycket stora krav på larmpresentation och positionsangivelse.