Passersystem

Svagströmsmontage AB, SMIMAB utför passerkontrollanläggningar.
Det kan vara allt från stora anläggningar med 1000-tals kortläsare ner till mindre anläggningar med en enda dörr. I mindre anläggningar är ofta kortläsare ett första stopp för att hindra obehörig person att passera en dörr. Ibland är också kortläsaren kopplad ihop med och styr på- och avlarmning av en inbrottslarmanläggning.

I större anläggningar är kortläsare, ofta kallade dörrmiljörer, integrerat med inbrottslarm, övervakningssystem, lås i dörrar, utrymningsplaner, brandlarm mm. I denna typ av anläggningar sker presentation grafiskt i operatörsdatorer som visar alla ingående delar med byggnadernas utseende/ritning i bakgrunden.

I större anläggningar är korthantering med behörigheter för personal, personal som börjar och slutar, andra intressenter som måste ha tillträde till vissa lokaler mm en stor driftkostnad. Smimab har stor kunskap om vilka system som lämpar sig för olika verksamheter och fastigheter.