Sjukhus

Svagströmsmontage AB, SMIMAB har arbetat med larmanläggningar på sjukhus och andra vårdinrättningar, äldreboenden etc sen företaget startades 1969. Vi är mycket väl förtrogna med den miljö och de speciella hänsyn som måste tagas vid arbeten på sjukhus med tung sjukvård. Annan hänsyn måste tagas vid demensboenden, barnkliniker mm.

Kallelsesignalanläggningar

Kallas även patientsignalanläggningar. Vi arbetar med alla ledande fabrikat på marknaden och har en mycket djup kunskap om dessa system och vilka krav "vården" har med patientsäkerhet mm. På universitetssjukhusen integreras ofta kallelsesignalanläggningen med gaslarm, överfallslarm, patientradio mm.

Sjukvårdplanering, operationsplanering

Det ställs högre och större krav på sjukvårdens effektivitet med följd att ett ständigt förbättringsarbete bedrivs. Ett led i detta är bättre planering av olika aktiviteter. Vi installerar interaktiv presentationsutrustning som ger överskådlighet på plats och som direkt kan skickas till annan del av sjukhuset eller till verksamhet på annan ort.