Projektorer & SMART-board

Vi arbetar med olika typer av AV-utrustning för presentation och information. En normal konferensrumsanläggning består av en projektor och en duk samt eventuellt högtalare. Allt är färdigt för att koppla in en pc och göra en presentation.

Ofta ersätts duken med en interaktiv tavla, pekskärm. Projektorn visar en bild. På bilden på skärmen kan anteckningar mm göras. Bilden med anteckningar sparas sedan och kan ex mailas till mötesdeltagarna i pdf-format. Kopplas Boxermottagare till projektorn och ljudanläggning kan anläggningen användas för storbilds TV.