Telekommunikation

Telekommunikation är ett samlingsnamn för ett flertal olika anläggningar.
Som exempel kan nämnas anläggningar för:


• Kommunikation som telefoni mm

• Signalanläggningar av olika typer ex entrésignaler, upptagetsignaler, ljussignaler mm

• Ljudanläggningar för musik, meddelanden, larm, information mm

• Bildanläggningar som bildskärmar, monitorer, TV, konferensrumsutrustning mm

• Porttelefonanläggningar, med eller utan bild