FTTH, Fiber To The Home

FTTH kallas även triple play. Det innebär att fiberkabel installeras till varje hushåll. I lägenheten/huset installeras en FTTH-nod. Från denna fås bredband (mycket snabbt om bredbandsleverantören har kapacitet), fast telefoni samt TV-antenn.

Vi har byggt ett flertal FTTH-anläggningar.