Telefoni

Vi arbetar med alla typer av nät, för fast telefoni och decttelefoni, från mindre anläggningar upp till större med flera tusen linjer.

En viktig del, i speciellt större anläggningar är dokumentationen (ofta kallad registreringen) för att hålla näten aktuella. Vi har ett antal olika system och program för detta.

Stora anläggningar innehåller ofta en blandning av nät med både fiber och koppar. Ofta är delar av telefonnätet integrerat med datanätet.