TV-Antenn

Vi arbetar med olika typer av antennanläggningar.

TV-program kan idag tas emot på olika sätt. Traditionell antenn kallat terrest, via parabol, via centralantenn, via kabel-tv samt via olika bredbandslösningar.

Nyligen förändrades sändningsstandarden från analog till digital signal. Detta medförde ombyggnad av alla antennanläggningar samt ofta komplettering med ny box för tv-apparaten alternativt nya platta tv-apparater med inbyggd box.

Med digital mottagning och distribution blir det en avsevärd kvalitetsförbättring. Inom snar framtid kommer ytterligare förändringar.