Centralantenn

Vi utför installationer i hyresfastigheter, radhus- och grupphusområden.

Skillnad på kabel-TV är att i detta fall äger en antennförening kabelnätet. Mottagningsutrustning för kanaler bestående av paraboler och antenner kan antennföreningen äga, alternativt köpa signalen från en utomstående leverantör.